Пазара на труда – жени срещу мъже

Една от темите, които и днес вълнува двата пола е еманципацията и отстояване правата на жени срещу мъже на пазара за работен ресурс. И въпреки, че през последното столетие, жените намериха все повече сфери на реализация, които се смятаха за изцяло мъжки професии, то днес темата за заплащането на женският труд е все още болна такава. Почти не остана сектор, в който да няма жени представители на важни и ключови позиции – политика, медицина, инженерство, авиация, астронавтика и т.н.

 

Според проведени статистики всяка страна членка на ЕС и 62% от европейците са на мнение, че неравенството между двата пола все още съществува. Главно то е свързвано с насилието над женския пол и неравностойното заплащане.

По данни се оказва, че всяко евро спечелено от мъж, жената печели само 82%. По други данни у нас се оказва, че жените са с около 5% по-близо до заплащането на мъжка работна ръка, сравнени със средно статистическата европейка.

Високоплатени длъжности – оказва се, че жените получават по-малки трудови възнаграждения, за разлика от мъжете, въпреки, че извършват сходни дейности, имат еднакъв опит и квалификации.

Дискриминация за майките – тук се засягат главно темите консултиращи мъжете да поемат повече бащински отговорности в дома и да участват активно в отглеждане на деца и разпределение на отговорностите в дома. Интересна е статистиката направена в скандинавски страни, където се оказва, че мъжете помагат повече в домакинската работа и отглеждането на децата, а жените са тези, които раждат повече, по-платен е трудът им и работят повече.

Равноправие на пазара за труд и икономическият растеж предвиждат през 2020 г. напълно да са въведени равноправни норми, според които жените да се включват по-активно в пазара на труда. Според мнение на специалисти в бранша, ако заплащането на труда на мъже и жени бъде изравнено, то и брутния вътрешен продукт може да нарасне с 15%. Всичко това звучи стимулиращо за икономиката на една страна.

Какво остава да очаква нашата малка държава и дали ще бъдат предприети законни и извън законни мерки, за покачване цената на жените на пазар за труда, остава да очакваме.