Купувайте ток от свободен пазар

Либерализацията на енергийния пазар дава възможност за търговия с електроенергия. Целта на новите възможности за търговия с електро енергия е браншът да стане по-прозрачен и в крайна сметка цената на електроенергията да се определя на пазарен принцип.