Ролята на SEO в съдържание

За да се постигнат високи резултати в популяризирането на уеб ресурс е необходимо да се осигури надеждна връзка между качественото съдържание и техническото SEO. Както творческата, така и техническата страна на работата трябва да бъдат изцяло включени.

Към днешна дата е вярно, че творческият компонент на SEO е доста незначителен. Това не означава, че търсенето и внедряването на технически решения не изисква творчески подход. Просто единственият наистина творчески аспект на SEO оптимизацията на съдържанието е интегрирането на ключовите думи в контекста по такъв начин, че да изглежда естествено и лесно да се възприема в процеса на четене. И тогава нямаме вяра, че това е непосредствена задача на SEO специалист.

SEO

Когато става дума за оптимизиране на съдържанието, SEO специалистите са отговорни за анализа, изследването и избора на ключови думи. Копирайтърът от друга страна, не трябва внимателно да изучава тези ключови думи и групи думи. Задачата на copywriter е да напише качествено съдържание въз основа на семантичното ядро, да интегрира ключови думи от генерираните групи в съдържанието, тези ключови думи му се предоставят от SEO специалисти: http://www.extremeseo.net. Те дават на copywriter списък с ключови бележки, така че да може да ги използва, за да създава качествено съдържание.

Оптимизираното съдържание може в някои случаи да бъде пренаситено с използването на ключови думи и фрази. Но един добър автор знае как да осигури най-естественото възникване на ключови запитвания в текста, как да ги включи хармонично в съдържателната структура, която покрива дадена тема.

След момента на анализа и избора на ключови думи, основната функция на SEO по отношение на съдържанието е да провери дали всички необходими ключове са споменати в текста няколко пъти, за да проверите дали има спам. Необходимо е също така да се гарантира, че текстът на страницата е структуриран, има заглавие, отговаря на изискванията за уникалност, т.е. роботите за търсене ще могат да го открият и да го разберат правилно.

Ролята на автора (copywriter) в SEO

Оказва се, че един добър copywriter днес трябва да се стреми да разбира SEO не много по-малко от SEO специалист - за създаване на съдържание. Това е така, защото да се напише идеално оптимизиран текст от copywriter (в допълнение към точното внедряване на TK, формирано със семантично ядро) е желателно да имате доста съзнателно разбиране за това как търсачките работят и какво търсят.