Изкуство

За децата

Бързи езикови курсове

Фирмени обучения

5 типа въпроси по време на презентиране

Колкото повече можете да научите за нуждите на един човек, това, което той иска, неговите интереси и ситуация, толкова по-лесно е да се достигне печеливш резултат. Можете да научите повече за хората, като им задавате правилните въпроси и да отделите време да се вслушат в конкретни отговори. За това помагат и обучение по бизнес етика.

Хората също са склонни да реагират добре, когато те се чувства тяхното мнение или се търси алтернативно действие от друго лице. Това в случай, че има особена бизнес ситуация, такива са изискващите международен бизнес протокол, в която разговорите имат значителни последствия за двете страни.

Видове въпроси, които могат да бъдат задавани по време на презентиране

Може да използвате следните видове въпроси във всяка бизнес ситуация:

Отворени въпроси - въпроси, които изискват човек да изработи или обяснени, допринасящи за изграждането и разбирателството или насърчаване към отвори. Добре подбраните отворени въпроси насърчават отговорите. Например: "Как се променя бизнеса в последните няколко години?

Затворени въпроси - въпроси, които изискват само кратко обяснение, конкретен отговор, като "да" или "не“ като "щастлив с предложението?". Това са добри за намиране факти, ограничаване или водене на дискусия по определен начин и събиране на конкретна информация, от която можете да генерирате отворен въпрос.

Сондиране на въпроси - по-целенасочени въпроси, предназначени да развиват една по-специфична позицията на другата страна. Например: "Как мога да променя моята оферта, така че това предложение да бъде печелившо и за двама ни?"

Въпроси за потвърждение - използвани, когато трябва да бъдат сигурни и другата страна да разбира вашето съобщение. "Какви ползи мислите, че ще има това предложение. Как то ще доведе вашата организация до успех през следващата година? Как трябва да се държим на международна среща.

Въпроси с обобщение и потвърждение - използват се ясни за разбиране на нуждите на другата страна. Например: "Може ли да обобщим това, което току-що ми казвате, за да мога да проверя съм? Казахте, че искате компютърна система, която ще позволи на вас и вашия персонал да завършите задачите си в половината от времето и обучение за всички ваши служители да използват на тази нова система?" и т.н. Всичко това заключва и подтиква към крайния отговор.