Личният прогрес зависи от ухото насочено към чуждия език

Всеки смята, че лингвистите са по-специални хора. Това е така до известна степен. В основата на умението да разбираш и да се подаваш на научаване на много и различни чужди езици е способност, която е и до голяма степен научаване.

 

И предвид факта, че не всеки от нас е роден полиглот, то изучаването на още един чужд език може да отвори врати и ползата за изява пред всеки от нас.

Много специалисти и обикновени хора са на мнение, че за да бъде усвоен добре един език се иска повече от добра практика и учение.

За това допринасят акустичната среда, естественото обкръжение, среда и други. Всеки чужд език си има свои интонации, ритмичност, специфика, съзвучия и т.н.

Акустичните възможности произхождащи от средата на живот, допринасят човек да ползва по-лесно звукова гама, специфична за всеки език. Сред често срещаните се явява акустичната. Всеки учащ възприема даден акцент като звучен, монотонен, приятен. Лесно усвоим, за да може да бъде разпознат произхода. За това допринася и лекия акцент; ритъмът на чуждия език; интелектуалният анализ; изискванията за възпроизвеждане.

Интерес буди и факта, че славянските народи били много по предразположени към лесно усвояване на западноевропейски чужди езици. Предразположението им се дължало на миналото и историята.

На база сходна характеристика, специалистите смятат, че децата с вродена дислексия, при която липсва възможността да бъдат чувани определени звуци, след време оказва влияние и определя конкретиката и предразположението към други звуци.

Всичко казано до момента може да се сведе до един израз „да поддадем ухо за всеки един чужд език“.

Това може да е по-трудно постижимо, но в никакъв случай не може да се нарече невъзможно. Истината е, че животът на всеки от нас е низ от възходи и падения, от хубави моменти и неприятни такива, през които всеки преминава, а учението на нещо такова, каквото предлага чуждия език може да е нова възможност за личния прогрес.