UPS устройства

Трябва да знаете, че непрекъсваемите захранвания могат да ви предоставят необходимата мощност за около 10-15 минути, което никак не е малко време за съхранение на данни и обезопасяване на всички уреди. Днес UPS-ите се произвеждат с различна мощност, заради нуждите на потребителите и могат да захранват от компютри до доста по-големи устройства и цели сгради дори.

Трябва да знаете, че на един UPS максималната мощност се определя по волтамепера, който има, както и, че към един UPS могат да бъдат прикачени повече устройства, в зависимост от големината му.

UPS системите са три вида – Offline, Line-interactive и Online. Първият вид е с най-обикновената технология и се включва когато спре тока или има промени в ел. напрежението. Този вид не предпазва от резки промени в напрежението. Вторият вид е по-осъвършенстван, като защитава уредите при нормалната им работа от промени в електричеството и подаваното напрежение.

Последният вид - Online е най-модерният и добрият, защото работи редом с уреда, като непрекъснато преобразува подаваното напрежение и не позволява пикове и спадове.

Допълнителни устройства: